Psykoterapi

Hvordan arbejder jeg med psykoterapi?

Eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi

Jeg er uddannet inden for retningen eksistentiel- og oplevelsesorienteret psykoterapi. Dette er en psykoterapeutisk retning, som kombinerer flere teoretiske tilgange. Med et fænomenologisk ståsted forholder jeg mig åben og nysgerrig overfor din oplevelse af verden, så vi sammen kan udforske hvordan livet ser ud for dig. Vi er alle forskellige, og derfor tager jeg udgangspunkt i den enkelte klient i min praksis.

Neuroaffektiv udvikling som forståelsesramme

Min overordnede teoretiske forståelsesramme er den neuroaffektive tilgang, som bygger bro mellem tilknytningsteorien og nyere hjerneforskning. Denne tilgang hjælper mig med at klarlægge dine ressourcer og muligheder på flere niveauer og hjælper mig med at udvælge passende interventioner, som sikrer at jeg møder dig i din nærmeste udviklingszone.

Eksistentiel psykoterapi

Den eksistentielle tilgang er kendetegnet ved at udforske livets grundlæggende eksistentielle vilkår og udfordringer som vi alle står overfor. Spørgsmål om meningen med livet, frihed, ansvar og døden er i fokus. Terapien kan hjælpe dig med at finde personlige svar på disse spørgsmål, hvilket kan føre til større klarhed og retning i dit liv.

Oplevelsesorienteret psykoterapi

Den oplevelsesorienterede tilgang betoner betydningen af at være i nuet og udforske de følelsesmæssige og kropslige oplevelser. Vi undersøger sammen, hvordan du oplever og tolker verden omkring dig, og hvordan disse oplevelser påvirker dine tanker og handlinger. Dette fokus på øjeblikket kan give en dybere forståelse af dig selv og dine reaktioner.

Katrine Dam Madsen
Psykoterapeut

Jeg er her for at hjælpe dig, kontakt mig idag for at booke en session:

Book en samtale

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

Eksempler på temaer vi kan arbejde med:

Stress

Angst

Lavt selvværd

Skam

Skyld

Ensomhed

Kriser

Depression

Svære relationer

Identitet