1. Accept af Vilkår: Ved at bruge dette websted accepterer du vilkårene og betingelserne beskrevet i dette dokument. Hvis du ikke accepterer, bedes du undlade at bruge webstedet.

2. Ydelser: Vi tilbyder skræddersyet rådgivning for stress, angst og depression. Detaljerne for disse ydelser er beskrevet på Services-siden.

3. Kommunikation: Ved at give dine kontaktoplysninger samtykker du i at blive kontaktet vedrørende de ydelser, du har anmodet om.

4. Ophør: Vi forbeholder os ret til at afslutte ydelserne i tilfælde af en overtrædelse af vilkårene eller af andre årsager efter vores skøn.

5. Lovvalg: Disse vilkår er underlagt dansk lovgivning.